نمایشگاه های تجاری

1

اتومکانیکا شانگهای 2018

2018.11 نمایشگاه بین المللی شانگهای برای قطعات ، تجهیزات و تأمین کنندگان خدمات خودرو نمایشگاه و نمایشگاه ملی همایش (شانگهای) ، چین.


زمان ارسال: 20-20 اکتبر