تأیید سیستم

2

شریک زندگی ما BYD برای صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت TS16949 (IATF) به کارخانه ما آمد.


زمان ارسال: 20-20 اکتبر